Van de blog...

Taxi’s: regels, kosten en klachten

// Author: TheDude // 0 Comments

TaxiAmsterdam

Sinds 2013 mogen in Amsterdam alleen taxichauffeurs actief zijn die aangesloten zijn bij een TTO, een Toegelaten Taxi Organisatie. Dergelijke organisaties zijn door de gemeente erkend en moeten aan bepaalde eisen voldoen, waardoor de kwaliteit van hun diensten hoog blijft.

Regels

Chauffeurs van TTO’s moeten:

  • hun klanten via de snelste route naar hun plaats van bestemming brengen
  • hun taxinummer en de naam van hun organisatie bovenop hun taxi vermelden
  • een taxivergunning hebben
  • een tariefkaart hebben voor passagiers, voorzien van het logo van de gemeente Amsterdam
  • mensen altijd meenemen, ongeacht de duur of lengte van de gewenste rit
  • na afloop een bonnetje meegeven
  • de gehele rit de meter aan hebben staan en zichtbaar laten voor de klant
  • alle verkeersregels respecteren
  • een verzekerde en APK-gekeurde auto hebben

Kosten

De uiteindelijke kosten van een taxirit bestaan uit het starttarief, een bedrag per kilometer en een bedrag per minuut. Voor elk van deze onderdelen is een maximumtarief vastgesteld. Per 1 januari 2014 gelden de volgende maximumtarieven:

Maximum starttarief Maximumtarief p/km Maximumtarief p/m
Auto (maximaal vier klanten) 2,89 2,12 0,35
Busje (vijf tot acht klanten) 5,87 2,67 0,40

Bron: gemeente Amsterdam.

AALSMEER - De nieuwe taximeters worden ingebouwd in de taxi's of de meters worden aangepast op de nieuwe tarieven. Alle taxichauffeurs in Nederland moeten zich vanaf vrijdag aan de nieuwe regels voor de taxibranche houden. De klant betaalt een instaptarief van maximaal 7,50 euro, waarbij de eerste twee kilometer zijn inbegrepen. Daarna volgt een vast bedrag van hooguit 2,20 euro per gereden kilometer. ANP PHOTO ROBIN UTRECHT

Klachten

Klachten over de dienstverlening van TTO’s kunnen ingediend worden via de organisatie in kwestie of via www.taxiklacht.nl. Hierbij komt het bonnetje van pas, aangezien daar alle informatie over de rit op staat. Ook is het voor frequente taxigebruikers mogelijk om mee te doen aan het Taxi Klantenpanel, waarvoor vier keer per jaar hun mening wordt gevraagd over de taxidiensten. Illegale taxi’s, snorders genaamd, zijn niet aangesloten bij TTO’s en daarom kunnen er over hen geen klachten worden ingediend.

Alternatief vervoer

Naast gewone taxi’s bestaan er ook fietstaxi’s, die vooral in trek zijn bij toeristen. Wie geen taxi kan of wil nemen, heeft de keuze uit een breed assortiment aan andere vervoersmiddelen: trams, bussen, treinen, boten en metro’s.