Van de blog...

Amsterdam wil sneller verduurzamen

// Author: TheDude // 0 Comments

d72ba8639cd029f79d2310807c8a6f29_normal

In 2020 kent Amsterdam 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik, dat is de ambitie van het college van bestuur dieĀ  op 9 december is vastgelegd in de Agenda Duurzaamheid. Omdat de stad groeit, wil het college ervoor zorgen dat Amsterdam gezonder en leefbaarder wordt. Daarom wil de gemeente iedereen uitdagen met duurzame oplossingen te komen. Niet over vijftig jaar, maar juist op korte termijn. Met de Agenda Duurzaamheid neemt Amsterdam het initiatief voor het bereiken van serieuze doelstellingen.

Wat doet de gemeente zelf?

De eerste stap zet de gemeente door haar eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Zo legt Amsterdam de nadruk op duurzame inkoop van goederen en diensten, zowel aan de kant van bedrijven die aan de gemeente leveren als aan hun eigen kant als afnemer. Aandachtspunten daarbij zijn het scheiden van afval, slim omgaan met energie en slim en schoon vervoer. Met een speciale routekaart wil de gemeente in 2025 de eigen CO2-uitstoot met 45% verminderd hebben (ten opzichte van 2012). Om duurzaamheid nog meer op de kaart te zetten, krijgt de gemeente advies van de Amsterdamse Duurzaamheidsraad over dit onderwerp. In deze raad zitten bedrijven, universiteiten, milieuorganisaties en belangenorganisaties.

Wat wil de gemeente?

Het Amsterdamse college heeft concrete plannen voor duurzaamheid in de stad. Bijvoorbeeld op het gebied van slim en schoon vervoer. De maatregelen zijn onder te verdelen in de aandachtspunten Schone Lucht, Duurzame Energie, Klimaatbestendige Stad en Circulaire Economie. Dit zijn vijf voorbeelden:

  1. Uitbreiding van de milieuzone naar bestelwagens om de lucht gezonder te maken.
  2. Stimulering van elektrisch vervoer en distributie.
  3. Stimulering van duurzamer bouwen.
  4. Duurzame energie: het versneld aansluiten van bestaande woningen op stadswarmte.
  5. In de komende jaren worden 111 scholen gezonder en duurzamer gemaakt.

Met alle maatregelen en het uitdagen van inwoners, bedrijven en scholen moet het de gemeente lukken om de ambities uit de Agenda Duurzaamheid te realiseren.

infographic-duurzaam-amsterdam-def-groot